Werkwijze

Werkwijze

M’n werkwijze kan per persoon veel verschillen. Ik luister zonder oordeel naar je verhaal en laat van m’n intuïtie afhangen waar en hoe ik op je inga. De ene keer help ik je blik te verruimen, zodat je weet wat je te doen staat; een andere keer sluit ik nauw aan bij je gevoel, zodat er meer rust en begrip ontstaat. Soms geef ik veel psycho-educatie, een andere keer luister ik meer en weer op een ander moment doe ik een oefening met je, mocht je daar open voor staan, meestal ontstaat er een combinatie hiervan. Jij hebt de regie over de onderwerpen.

In het onderstaande interview, dat een half uur duurt, geef ik uitleg over een behulpzame visie van waaruit ik werk: de ’twee bronnen’. Heel kort gezegd is mijn werk onder andere gericht op de houding die je inneemt naar je situatie, de ander of jezelf. Hoe kijk je? Vanuit afwijzing, of vanuit acceptatie? Dit maakt al een groot verschil. Vanuit acceptatie voelt het al wat lichter en is het gemakkelijker om adequate actie te ondernemen om je levenskwaliteit te verhogen.
In mijn werk maak ik gebruik van drie ingangen, het denken voelen en handelen:

Het denken

Met welke gedachten ga je met jezelf of je omstandigheden om? Zijn ze afkeurend, zorgelijk, of op een andere manier belemmerend? Welke overtuigingen en verwachtingen leven er in je over jezelf, de ander, het leven, enzovoorts? Zie je jezelf als een waardevol mens of is er van alles mis met je? Dat laatste geeft vaak meer pijn dan je vermoedt.

Als je last hebt van angstige of negatieve gedachten blijkt de methode van Byron Katie: ‘The Work’ vaak heel goed te werken. Het is onderzoekswerk, waarbij je kunt leren negatieve gedachten los te laten, zodat je meer vrijheid en kracht voelt om te leven zoals je wilt. Ook visualisaties vormen een onderdeel van mijn werk. Met gerichte verbeeldingskracht kun je veel antwoorden vinden en bereiken. Met het denken kunnen problemen helder worden en kun je gemakkelijker begrip opbrengen voor jezelf.

Het voelen

Mogen je lastige emoties er zijn of wil je er vanaf? Voelen wat iets je werkelijk doet, is essentieel voor gewenste en beklijvende veranderingen. Vaak gaan we daar overheen. Ik zie vaak dat cliënten trachten te ontsnappen aan hun gevoel, bijvoorbeeld met rationalisaties of bagatellisering. Maar het erkennen, onderzoeken en doorvoelen van de angst, de boosheid of het verdriet, is helend en blijkt je te leiden naar je ‘bron van Zijn’ (zie video). Voelen geeft een bodem, een anker waardoor je zelfvertrouwen vanzelf groeit. Zijn zoals je bent, lukt alleen met je hart, met werkelijke acceptatie (‘omarming’) van hoe het nu is. De antwoorden die je met je hart vindt zijn altijd realistisch, liefdevol en to the point.

Het handelen

Soms ligt het probleem in het handelen. Ik werk waar nodig met het concept ‘deelpersoonlijkheden’, om meer helderheid over en begrip te krijgen voor bijvoorbeeld de ‘criticus’, de ‘saboteur’ of het ‘boze kind’ in ons. Door oprecht en vriendelijk contact te maken met deze delen in ons, wordt de weg vrij gemaakt voor gewenste veranderingen, omdat ze dan mee gaan werken in plaats van tegen. Naast het stellen van onderzoeksvragen maak ik ook gebruik van rollenspellen, Gestalt- en houdingsoefeningen. Uiteindelijk gaat het om het aanleren en toepassen van nieuw gedrag en het integreren in je dagelijks leven. Daarvoor geef ik suggesties en opdrachten mee, die op dat moment aansluiten bij jouw situatie.

Meld je aan

Ontvang nieuwe artikelen direct per mail als ze verschijnen.