Uitgangspunten en kwaliteiten

Uitgangspunten en kwaliteiten

Uitgangspunten:

 • alles is óf een uitdrukking van, óf een roep om liefde
 • vergeving is de basis van heling en geluk – ik geloof niet in slechtheid en schuld; wel in vergissingen, schadelijk gedrag (vanuit goede intenties) en verantwoordelijkheid
 • contact maken met je innerlijke leiding is mogelijk en raadzaam
 • het bewust waarnemen en doorvoelen van (oude) emoties doet ze transformeren en opent je hart
 • het ervaren van problemen of leed vraagt om compassie
 • een ‘probleem’ kan opgelost of draaglijk gemaakt worden door een verandering van denken, perspectief of houding
 • de meeste relationele problemen ontstaan door communicatiemisverstanden of onbegrip
 • beter communiceren (zonder oordeel, verwijten en met werkelijke belangstelling en vriendelijkheid) valt te leren en geeft veel voldoening, ook voor de ander
 • wat belemmerend is, kan bewust worden gemaakt en worden losgelaten
 • leven en handelen naar hogere waarden geeft kracht, voldoening en rust
 • afkeuren en verwijten geven onnodig leed en helpen niet
 • acceptatie, mededogen en mildheid helpen wel

Kwaliteiten:

 • objectief en helder waarnemen wat de kern van het probleem is
 • zien en bewust maken van je ware potentie en essentie (kracht, inzicht, liefde, moed, vertrouwen)
 • begrijpelijk en zonder te veroordelen communiceren (de cliënt doet het nooit ‘fout’ of ‘gek’)
 • vertrouwen en moed wekken bij de cliënt tot het aangaan van effectieve veranderingen
 • richtlijnen, nieuwe inzichten en methoden aanreiken voor de oplossing van problemen
 • idem voor de integratie van nieuw verworven gedragspatronen in de dagelijkse situatie.

Meld je aan

Ontvang nieuwe artikelen direct per mail als ze verschijnen.