Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Het eerste gesprek is een intakegesprek. Het biedt de gelegenheid tot kennismaken en uitvinden of je hier op de goede plek zit. Je vertelt waar je voor wilt komen en wat je zou willen bereiken en ik stel vragen ter verduidelijking. Meestal ga ik ook al direct in op wat je vertelt. Aan het eind van het gesprek laat ik je weten wat volgens mij de kern is van waar het bij jou nu om gaat en hoe ik je verder zou begeleiden.

Tijdens de begeleiding werken we aan de onderwerpen en thema’s die jij inbrengt. De gesprekken hebben het meeste effect als er niet alleen over iets gesproken wordt, maar ook iets gedaan. Daarbij kun je denken aan het onderzoeken en verdiepen van een thema, stil staan bij wat je op dat moment voelt en daar volledige aandacht aan geven, of het doen van krachtige oefeningen, zoals The Work van Byron Katie om negatieve gedachten los te laten,  het werken met innerlijke delen (kind, volwassene, ‘Zijns-ouders’, criticus) en visualisaties (bijvoorbeeld door je voor te stellen hoe je bent en hoe je je voelt als je al bereikt zou hebben wat je wilt bereiken).

Wat we gaan doen is iets wat we samen besluiten, wat jou aanspreekt. Ik maak net zoveel gebruik van jouw wijsheid als van mijn intuïtie, ik beschouw ons altijd als gelijkwaardig, want ook al heb ik misschien meer kennis en ervaring op dit gebied, we zijn beide al langere tijd onderweg.

Helende aspecten van een sessie zijn mijns inziens het menselijke contact tussen ons, jezelf op een dieper niveau gaan begrijpen, waardoor er zelfcompassie ontstaat, het toelaten van emoties, humor, en het toepassen van bij jou passende oefeningen, die jouw Zijn op een hoger plan brengen.

Na het begeleidingstraject, dat kan duren van 3 gesprekken tot zo lang als jij wilt, heb je als het goed is gegaan je doel(en) bereikt. Je kunt vanzelfsprekend altijd voor een of meer gesprekken terugkomen als je wilt, mocht je daar behoefte aan hebben.

Voor wie

Je vraag voor individuele begeleiding kan liggen op elk levensgebied, zoals onder andere werk, studie, relatie, zelfbeeld, je ongelukkig voelen, vastzitten in negatief denken, emoties of gedrag, burn-out, psychosomatiek of spirituele ontwikkeling.

Wat je nodig hebt om de gesprekken zinvol te laten zijn en je doel te bereiken, is:

  • bereidheid om naar jezelf te kijken en je patronen, angst, verdriet, verzet, leerpunten enzovoorts te zien en accepteren, en ook je kracht en mooie, vrije kanten
  • moed om nieuwe paden te bewandelen
  • inzet om ‘gezonder’ en prettiger gedrag steeds weer opnieuw toe te passen

Ik vraag van je om de sessies goed voor te bereiden, zodat je weet waaraan je die keer wilt werken, en ze óf op te nemen, óf er een verslagje van te maken. Het is helpend als je voor jezelf noteert wat je geraakt heeft in de sessie en wat je de weken tot aan de volgende sessie wilt oefenen. Je kunt ook een schriftje meenemen om aantekeningen in te maken of steekwoorden op te schrijven.

Meld je aan

Ontvang nieuwe artikelen direct per mail als ze verschijnen.