Je leven op een hoger plan brengen – deel 2 – spirituele ontwikkeling

Inleiding

We kunnen ons leven op twee manieren op een hoger plan brengen: door middel van persoonlijke ontwikkeling en door juist aan al het persoonlijke voorbij te gaan met spirituele ontwikkeling.

Deel 1 gaat over het eerste (klik hier als je eerst dit deel wilt lezen.)

Deel 2, dit artikel, gaat over het tweede, over je leven op een hoger plan brengen, vanuit een hoger, spiritueel perspectief.

Volg je eigen pad

Beide manieren om je leven op een hoger plan te brengen, persoonlijke en spirituele ontwikkeling, versterken elkaar. Tegelijkertijd kunnen ze ook afzonderlijk ons leven op een hoger plan brengen, aangezien alles met elkaar verbonden is. Het maakt niet uit welke ‘ingang’ we nemen: ons fysieke lichaam, ons emotionele, mentale of spirituele ‘lichaam’ (zoals we dat ook hierbij zouden kunnen noemen), als we maar ons eigen pad kiezen.

Als we het ene lichaam volledig helen, dan kunnen de andere vaak ook geheeld worden, althans mits we geen half werk verrichten! Zoals we in deel 1 bij het voorbeeld over de vrouw met reuma konden zien koos zij de fysieke ingang (door goed voor haar fysieke lichaam te zorgen met dieet, beweging, koud douchen), maar voelde zij zich op alle gebieden goed, toen haar lichaam genezen was.

Wat nodig is, is motivatie door kennis over de gekozen manier/methode, enthousiasme en doorzetten. We kunnen dus altijd de spirituele weg kiezen als dat goed voelt, maar toch is het in veel gevallen verstandig en nodig om met persoonlijke ontwikkeling te beginnen of dat tegelijkertijd te doen. Anders kan het ‘gewicht’ van negatieve overtuigingen en onverwerkte emoties je belemmeren om ‘hoger’ te gaan. Daarnaast dient het om een stevige basis te creëren, zoals van een berg: hoe breder zijn basis, hoe hoger zijn top kan reiken.

Bij het kiezen van een spiritueel pad is het ook belangrijk dat je iets kiest dat jou aanspreekt. Er zijn vele mogelijkheden en elk pad draagt de potentie in zich om onszelf te bevrijden uit de gijzeling van ons op overleving gerichte denken en negatieve emoties, het ego, de matrix of hoe je het wilt noemen.

Ontgiften en voeden van onze lichamen

Het komt er bij ons fysieke, emotionele en mentale lichaam op aan, dat we ze én ontgiften én goede voeding geven. Bij ons spirituele lichaam zou ik dat niet precies zo kunnen zeggen.

 • Zo is de heling van ons emotionele lichaam erop gericht om ons te ‘ontgiften’ van verbittering, woede en haat, schuldgevoel, angst en andere negatieve emoties die voortkomen uit trauma’s en oude emotionele wonden, en ons te voeden met bijvoorbeeld liefde, acceptatie, steun en compassie van en voor onszelf.
 • Ons mentale lichaam is voor een deel ‘vervuild’ met giftige gedachten als veroordelingen, zorgen en andere negativiteit, en is geprogrammeerd met beperkende overtuigingen en concepten over wie wij zijn en over de wereld. Willen we dit lichaam genezen, dan is het nodig het van dit ‘gif’ te ontdoen en vervolgens te voeden met liefdevolle gedachten, waarheid en vertrouwenwekkende ideeën.
 • Ons spirituele lichaam lijkt in mijn ogen meer te slapen dan dat het vervuild is, al kan dat denk ik ook voorkomen. Het lijkt vaak nodig om het spirituele lichaam wakker te schudden, te trainen in meditatie en afstemmen op onze innerlijke leiding of ons Hogere Zelf en zo de verbinding met het Hogere te herstellen, zodat het van daaruit gevoed kan worden.

Dit artikel richt zich op het mentale en spirituele lichaam.

Spiritueel lichaam

Spirituele ontwikkeling vraagt om een hoger perspectief op onszelf en de wereld

Willen we met ons bewustzijn, dus met spirituele ontwikkeling, ons leven op een hoger plan brengen, dan geloof ik dat het nodig is om een ander mens- en wereldbeeld te ontwikkelen dan die waarmee we zijn opgegroeid.

Als ik kijk naar mijn diepere overtuigingen over wie ik ben en over het verband tussen mijn bewustzijn, mijn lichaam, mijn leven en de wereld, dan ziet dat er kort gezegd zo uit: ik ben de op mijzelf aangewezen lichamelijke persoon en mijn bewustzijn, lichaam, leven en de wereld zijn gescheiden van elkaar en hebben weinig met elkaar te maken.

Niets is echter minder waar. We leven als een unieke energetische entiteit in een onbegrensd bruisend energieveld. Van hieruit zijn we met alle andere mensen en dingen, met onze wereld en het universum verbonden. Er is een magnifiek spel gaande van wederzijdse beïnvloeding! Ons lichaam reageert op ons bewustzijn, dat op haar beurt onze omstandigheden beïnvloedt. Er is een universele, intelligente, liefdevolle, leven gevende kracht, die ons draagt en alles in ons en in alles bestuurt.

Naast een hoger perspectief zullen we de ‘regels van dit spel’ die uit dit perspectief voortvloeien moeten kennen en leren ze op de juiste manier toe te passen. Zelf ben ik die regels nog niet helemaal meester! Maar ik neem je met dit artikel graag mee op mijn ontdekkingstocht!

Openheid van geest!

Het mens- en wereldbeeld dat in dit artikel verder uitgewerkt wordt, vraagt openheid van geest. Het is een soort yoga voor ons mentale lichaam: het wordt erg ver uitgerekt en alle kanten op gebogen! Maar ga zover je kunt en wilt en laat vooral gaan wat jou niet aanspreekt.

Net zoals het tijd kost om ons fysieke lichaam aan de houdingen in yoga te laten wennen, kost het over het algemeen behoorlijk wat tijd en gewenning voor ons mentale lichaam om nieuwe ideeën toe te laten en te integreren in ons systeem, mocht je dat willen. Dat is een proces en gaat steeds dieper.

Omdat de spirituele visie die ik in dit artikel naar voren breng totaal afwijkt van het gebruikelijke perspectief op onszelf en de wereld, is het best lastig om het goed te beschrijven. Daarnaast groeien we in visies: de voortschrijdende inzichten, die altijd door blijven gaan naarmate we verder stijgen op de ‘ontwikkelingsladder’. Dus over een tijdje zou ik misschien wat anders schrijven.

Indeling

Het artikel begint met een beschrijving van het mensbeeld gezien vanuit het ‘Vrije Zelf’. Daar bedoel ik mee dat deel van ons, dat vrij is van de negatieve bron en volledig vanuit de Positieve Bron leeft. Het mens- en wereldbeeld wordt beschreven vanuit dat perspectief.

Deze spirituele visie wordt daarna onderbouwd met wetenschappelijke theorieën en experimenten, onder andere uit de ‘moderne’ quantumfysica.

Tevens worden veel tips gegeven om je leven op een hoger plan te brengen vanuit de hier genoemde spirituele perspectieven. Ik ga hierbij niet heel diep in op meditatieve technieken, omdat daarover al veel te vinden is. Onderaan dit artikel worden de regels van het spel (van de spirituele ontwikkeling) samengevat en de overeenkomsten in visie uit het spirituele en wetenschappelijke gebied aangeduid.

Een spiritueel perspectief

Hoe zien we vanuit ons ‘Vrije Zelf’ de mens en de wereld en wat verstaan we er eigenlijk onder? Voordat ik je mijn ideeën geef over wat ik versta onder het Vrije Zelf, wil ik je eerst zelf een gevoel laten krijgen bij wat dit voor jou betekent. Onderstaande vragen kunnen je op het spoor brengen.

Elke vraag, mits je daar een tijdje voor uittrekt om te beantwoorden, kan je dichter bij je Vrije Zelf brengen, dat deel van ons dat we volgens vele spirituele leraren werkelijk zijn. Daarom wordt het ook wel het Ware Zelf genoemd. Probeer de vragen niet met je ratio te beantwoorden, maar als het ware proevend, voelend, met je innerlijke ogen. Draai je gebruikelijke kijkrichting om naar binnen en laat een innerlijk weten of gevoel opkomen.

 • Hoe zou het zijn als je zeker wist dat er van je gehouden wordt?
 • Wat zou je doen als je er een absoluut vertrouwen in had dat het goed zou gaan?
 • Hoe zou je leven als je alleen je hart zou volgen?
 • Wie zou je zijn als je ieder ander precies zou laten zijn zoals hij of zij nu is?
 • Hoe zou je zijn als je alle fouten van iedereen, inclusief jezelf, had vergeven?
 • Wat zou je zeggen en doen als je je altijd volledig veilig zou voelen?

Als je dieper wilt gaan:

 • Wie zou je zijn zonder je geschiedenis? En zonder toekomst?
 • Wie ben je zonder je werk, gezin, hobby’s en alle andere bezigheden?
 • Wie ben je voorbij je emoties en gedachten?
 • Wie zou je zijn zonder angst?
 • Wie zou je nu zijn zonder wensen?
 • Wie ben je zonder je identiteit en rollen?
 • Wie ben je als je geen zintuigen zou hebben?
 • Wat blijft er over als je geen lichaam zou hebben?
Wie zou je zijn zonder angst?

Hoe langer we onszelf een vraag als bovenstaande blijven stellen, hoe helderder het antwoord wordt. We keren ons als het ware om van de continue uiterlijke en innerlijke stroom van indrukken uit ons dagelijks leven en kijken de andere kant op, naar binnen. Het is lastig in het begin, omdat we zo gewend zijn om onze aandacht te richten op zintuiglijke waarnemingen en niet op de subtiele, stille ‘bewustzijns-achtergrond’ van dat alles. We kijken altijd naar objecten (inclusief gedachten, emoties, innerlijke beelden en lichamelijke sensaties), niet naar de ruimte waarin ze verschijnen.

Mensbeeld – spiritueel perspectief

Het Vrije Zelf ziet zichzelf en ieder ander als ‘Spirit’: een volmaakt goddelijk, geestelijk wezen, dat met een ‘voertuig’ of ‘jas’, namelijk de persoon met een lichaam, op aarde geïncarneerd is om hier ervaringen op te doen, te leren en/of te helpen.

Het Vrije Zelf ziet de mens als een wezen met oneindig veel mogelijkheden: het kan creëren, zich ontwikkelen en zichzelf en anderen helen. Een mens die de potentie heeft om onvoorwaardelijke liefde, de diepste vrede en hoogste vreugde te ervaren. Anders gezegd, een mens die in staat is tot contact met de hoogste niveaus van ons Zijn, ons Hogere Zelf, God, of hoe je het wilt noemen.

De bewustzijnsladder

De specifieke trede van de ladder van bewustzijnsontwikkeling waar we allemaal op staan, toont in hoeverre deze potentie en volmaaktheid daadwerkelijk in ons leven tot uitdrukking komen. Hoe hoger op de ladder, hoe krachtiger onze (goddelijke) kwaliteiten belichaamd zullen worden. Maar elke trede heeft zijn eigen waarde en lessen in ons bestaan. Deze lessen, die steeds moeilijker worden, zoals in schoolklassen, kunnen niet overgeslagen worden (bron: Dolores Cannon). Pas als je een les geleerd hebt, zoals bijvoorbeeld moed of mildheid naar jezelf, kom je een trede hoger op de ladder.

Elke trede heeft zijn eigen waarde

Verschuiving van identificatie

Het Vrije Zelf komt tevoorschijn door een verschuiving van identificatie:van lichamelijk persoon met bewustzijn, naar bewustzijn met een lichamelijk persoon. In andere termen: identificatie van ego naar ‘Spirit’, van persoon naar geest, of van het geconditioneerde zelf naar het Vrije Zelf. Ben ik de tijdelijke, beperkte, lichamelijke ‘Liesbet-persoon’ of een tijdloos, onbeperkt geestelijk wezen dat tijdelijk gebruik maakt van de ‘Liesbet-persoon’ en haar lichaam om hier te kunnen zijn?

Deze verschuiving van identiteit kunnen we in mijn ogen zien als een vergeestelijking, een verlichting van onszelf: als een verschuiving van de negatieve bron naar de Positieve Bron. Hoe meer dit plaatsvindt, hoe vrijer, blijer, liefdevoller, wijzer en krachtiger en meer gegrond en realistisch we worden. Zeker iets om na te streven dus!

NB Ik beschrijf met het Vrije Zelf nog steeds een uniek zelf. Gaan we met onze aandacht voorbij aan dit unieke zelf, dan kunnen we het onpersoonlijke Gewaarzijn zelf waarnemen; het oneindige, universele Bewustzijn. Als we contact maken met dit oneindige, tijdloze, stille ‘veld’ van Zijn kunnen we ervaren dat dit veld niet alleen bewust is, maar ook liefdevol en intelligent. Het Zijnsbewustzijn is tevens creërend en dus een Positieve Bron. Wat hier nog weer ‘onder’ ligt, wordt gezien als het ‘Absolute’.

Kenmerken van het Vrije Zelf

Om deze verschuiving van identificatie van de persoon naar het Vrije Zelf te bewerkstelligen is het behulpzaam als we het Vrije Zelf zien als volledig geïdentificeerd met de Positieve Bron, of anders gezegd als de verpersoonlijking van het Zijn, van Liefde of het Goddelijke.

Zie het als dat deel van onszelf dat vrij is van belemmerende patronen en conditioneringen, en dat het geen negatieve overtuigingen, emotionele wonden en trauma’s meer heeft. Daar duidt het woord Vrije op. Er is geen identificatie meer met het lichaam en de persoon en zijn verhaal (geschiedenis, toekomst, rollen, uiterlijkheden, gebreken en kwaliteiten, enzovoorts). Er is geen gehechtheid meer aan de wereld, aan hoe dingen wel of niet zouden moeten zijn, het leven voelt meer als een spel.

Aangezien ons Vrije Zelf vrij is en zich op elk moment vervuld en veilig voelt, wordt het niet meer getriggerd en kan het overlevingsmechanisme ontspannen. Dan worden moederlijke en vaderlijke kwaliteiten beschikbaar, zoals respectievelijk meevoelen, troosten, helpen, inspireren en aanmoedigen. Het Vrije Zelf veroordeelt niet en kent geen angst, twijfel en dwang, het leeft in een permanente gemoedstoestand van liefde, vertrouwen, vrede, en vreugde. Tevens is er de beschikking over universele, innerlijke wijsheid.

Mocht het je meer aanspreken, dan kun je ook andere metaforen voor het Vrije Zelf gebruiken, zoals de ‘oer-moeder’ en de ‘oer-vader’, of een grote, oude boom. Een boom is, en geeft en accepteert alles onvoorwaardelijk.

Het Vrije Zelf is innerlijk vrij!

Alles mag er zijn

Het Vrije Zelf geeft aan alles en iedereen evenredig bestaansrecht. Elke emotie wordt doorvoeld en toegeëigend. Elke gedachte mag er zijn, maar het Vrije Zelf laat zich er niet door vangen en gijzelen. Het zwaartepunt van de aandacht blijft in bewustzijn, in het waarnemen van al dat is. Er is het besef dat alles precies is zoals het moet zijn op elk moment. Er is een weten en voelen van eenheid met alles en iedereen, een bewust zijn van tijdloosheid, diepe innerlijke stilte en oneindige ruimte.

Ontwikkeling gaat altijd door

De meesten van ons bewegen meestal nog heen en weer tussen het Vrije Zelf en de persoon, maar ook mensen die de identificatie met de persoon hebben losgelaten en dus over het algemeen vanuit hun Vrije Zelf leven, hebben allemaal nog verschillende bewustzijnsniveaus. We blijven ons ontwikkelen!

Wereldbeeld – spiritueel perspectief

Ik keek jaren geleden een keer een tijdje geconcentreerd naar binnen in m’n lichaam en zag ineens het hele universum binnenin mij, als een soort oneindig kleine levende ‘punt’. Het was voor mij heel duidelijk. Het universum leek een soort hologram te zijn, waarvan binnen in ons en in alles het kleinste deeltje van dat hologram te vinden is. Alles is in alles aanwezig.

Het spirituele perspectief draait eigenlijk alles binnenstebuiten.

De wereld staat niet los van ons, maar wordt gezien als een creatie zowel als een spiegel van het eigen en het collectieve bewustzijn. De wereld die wij waarnemen ontstaat en bestaat in ons bewustzijn en bevindt zich dus in ons en niet buiten ons, al lijkt dat wel zo.

Dit is totaal anders, dan hoe wij het geleerd hebben. Wij zien onszelf als waarnemer van de buitenwereld, alsof we aan de rand staan en van binnen naar buiten kijken, in de hoop dat het leven ons goedgezind is. Het spirituele perspectief is omgekeerd: we zijn actief onderdeel van de schepping.

Kijken we naar buiten, naar ons leven, dan nemen we volgens dit perspectief eigenlijk alleen ‘plaatjes’, geluiden en verschijnselen waar, als een drie-dimensionale film waarin we zelf de hoofdrol spelen.

Dat de wereld niet los van ons bestaat, leg ik hieronder eerst vanuit het wetenschappelijke perspectief van de quantumfysica uit, en in het volgende artikel vanuit de religieuze visie.

De wereld is een spiegel
Een wetenschappelijk perspectief

Ook hier wordt het mens- en wereldbeeld beschreven, maar het loopt een beetje in elkaar over en het is in omgekeerde volgorde gezet. Het mensbeeld vloeit namelijk voort uit het wereldbeeld.

Niet alles dat ik hieronder beschrijf, zal precies kloppen daar ik geen wetenschapper ben, maar het gaat me om de grote lijnen. Die zijn totaal anders dan hoe we het op school geleerd hebben met de theorieën van Newton. Het gaat voornamelijk om energie en frequentie en de connectie met ons bewustzijn. De quantumfysica kan ons hierover veel bijzondere, interessante feiten leren.

Wereldbeeld – wetenschappelijk perspectief

Alles is energie

De quantumfysica ziet het lichaam en de wereld niet als fysiek, maar als energetisch. Voor ons brein is dat lastig te bevatten, want onze wereld en ons lichaam zien er voor onze zintuigen niet uit als energie, maar als materie.

Alles is energie

Maar stel, je zet een enorm sterke microscoop op je hand en gaat steeds dieper kijken. Het eerste dat je ziet is huidweefsel. Dat weefsel bestaat uit verschillende structuren. Die structuren bestaan uit cellen. Elke cel bestaat uit moleculen, die weer uit atomen bestaan, die ieder uit 3 kleinere deeltjes bestaan: de protonen, neutronen en elektronen.

Kijk je met nog meer vergroting naar een proton, dan zie je ‘sub-atomaire deeltjes’, onder andere de quarks en fotonen. Als je nog dieper kijkt in de sub-atomaire deeltjes, dan kom je uit bij een veld van energie. Dit energieveld is de drager van informatie van al dat is en van de Universele Intelligentie. Wetenschappers noemen dit het ‘quantumveld’, het nulpuntveld of eenvoudig het Veld. Deze oerlaag van het bestaan is voor mij wat ik de Positieve Bron noem.

Dus de bron en substantie van elk ding, de natuur, ons lichaam, elke zandkorrel, elk atoom, elke planeet, het hele universum, is uiteindelijk het quantumveld. Wetenschappers zien dit veld als levend en intelligent. Uit dit veld ontstaat en bestaat dus alles. Het is actief creërend.

Verder blijkt dat elke molecuul en elk atoom voor 99,99999… % uit ruimte bestaat (de deeltjes draaien relatief gezien op enorme afstanden rondom de kern). Wat voor ons vaste, solide, fysieke stof lijkt, blijkt dus voornamelijk uit lege, materieloze ruimte te bestaan.

Materie is in feite non-materieel.

Hoe transformeert een ‘lege’ ruimte tot een waarneembare wereld?

Als alles uit energie en ruimte bestaat, hoe kan het dan dat we de wereld als materiële werkelijkheid waarnemen? Wat we zien, horen, aanraken, ruiken en proeven lijkt bepaald niet op een lege ruimte!

Een vereenvoudigd antwoord is: het energieveld is gecodeerd met informatie en wij kunnen die informatie decoderen.

Je kunt dit vergelijken met moderne televisies: bepaalde straling die onzichtbaar in de atmosfeer aanwezig is, wordt door televisies gedecodeerd in beeld en geluid, even simpel gezegd. De meeste digitale televisies hebben een ingebouwde ‘decoder’ en wat we op een scherm waarnemen is dus een decodering van straling.

Wij kunnen een programma kiezen en er maar één tegelijk zien op het scherm, maar elk programma is dus in potentie al in de atmosfeer aanwezig en beschikbaar.

Ons brein decodeert

Ons brein heeft ook zo’n ‘ingebouwde decoder’: het veld van energie met informatie wordt via de zintuigen omgezet in elektrische golven, die naar ons brein gestuurd worden en daar via het filter van onze concepten en overtuigingen gedecodeerd worden tot de drie-dimensionale wereld, die we als beelden, geluiden, geuren, smaken, structuren en gebeurtenissen waarnemen. Zo kunnen we ook ons lichaam en onszelf met onze gedachten, gevoelens en innerlijke beelden waarnemen.

Waarnemen doen we met ons bewustzijn. Zonder bewustzijn nemen we niets waar. Bovendien hangt onze realiteit samen met wat wij denken en voelen (dit leg ik verder in dit artikel nader uit). Als we dit overdenken, kunnen we dan zeggen dat er een objectieve, onafhankelijke wereld buiten ons bestaat?

De quantumwetenschap leert ons dat onze zintuigen tezamen met ons brein de werkelijkheid vormen die we zien en ervaren.

Waarom ik zo uitgebreid op het quantumveld, de bron van ons bestaan inga, is om de informatie te geven, die verduidelijkt dat we enorme mogelijkheden hebben om ons leven op een hoger plan te brengen. Met de volgende alinea’s neem ik je daarin stap voor stap mee.

Mysteries van het quantumveld

In mijn ogen zijn de kenmerken dat het Veld levend, creërend en intelligent is al heel mysterieus, maar er zijn nog drie andere bijzondere mysteries aan het quantumveld verbonden.

 1. Bewust

Het eerste is dat dit quantumveld bewust is! Het is naast de bron van alle materie tevens de bron van gewaarzijn, bewustzijn, van aandacht en weten.

Daar het Veld de oersubstantie is van alles, is dit bewustzijn ook in alles aanwezig (dus ook in planten, stenen, dingen, apparaten), maar wel in verschillende gradaties. Dit is voor ons nauwelijks te bevatten omdat we het zo anders geleerd hebben, maar ik vind dit een belangrijk perspectief.

Waarom:

Mensen, dieren, planten en zelfs dingen reageren op hogere en lagere frequenties van bewustzijn, omdat ze zelf een uitdrukking van het Veld, dus van bewustzijn zijn.

Bewustzijn is in alles aanwezig
 1. Goedaardig, liefdevol

Het tweede mysterie blijkt te zijn dat het quantumveld goedaardig, liefdevol is. Het is een neutrale bron in de zin van dat het nergens over oordeelt, we kunnen dit Veld zien als de bron van liefde. Dit is een cruciaal inzicht.

Bovendien, zie het volgende mysterie, vertaalt deze liefde zich ook in daadwerkelijke bescherming, begeleiding, bemoediging, genezing en inzichten, die toepasbaar zijn op ons dagelijks leven, mits wij in staat zijn ons op de frequentie (‘zender’) van dit Veld af te stemmen. Het is dus echt een Positieve Bron!

 1. Bewust contact ermee

Het derde mysterie is dat we bewust in contact kunnen komen met dit bewuste, intelligente, liefdevolle quantumveld. Maar ook al zijn wij een uitdrukking van dit Veld, bewust contact hiermee vindt alleen plaats als wij ons doelbewust en vaak op dit Veld, onze bron, afstemmen, net zo lang tot het contact voelbaar gelegd is. In het artikel ‘Something inside so strong‘, bij het kopje ‘God als electriciteit’ zeg ik het zo: wij moeten de stekker in het stopcontact steken en houden om licht en warmte te ervaren.

Mensbeeld – wetenschappelijk perspectief

Hoe we het Veld beïnvloeden

Zoals in de inleiding al genoemd, bestaat er ook een voortdurende wisselwerkingtussen ons lichaam, onze gedachten en gevoelens en onze omgeving, dus met de wereld, via het quantumveld.

Door wetenschappers is met een experiment ontdekt dat subatomaire deeltjes, waaruit dus alles bestaat, zich gedragen als een deeltje of een golf, afhankelijk van de verwachting en het bewuste waarnemen van de observator. De observator die ervan overtuigd was een deeltje te zien, zag een deeltje, terwijl voor de ogen van de waarnemer die een golf verwachtte, een golf verscheen.Dit kan het bestaan van een wisselwerking al duidelijk maken, al bestaat hierover in de wetenschap geen consensus.

Deeltje of golf

Volgens quantumwetenschappers wordt het quantumveld dus door ons beïnvloed. We zijn ook volgens die wetenschap daarom niet alleen observatoren van onze wereld, maar tevens mede-scheppers. Als we ons energieveld veranderen, veranderen we de atomen (de fysieke wereld) in het veld in ons en om ons heen.

Dit gebeurt door ons bewustzijn: met ons bewustzijn stellen we iets voor en met ons hart brengen we het tot leven en verschijnt het in onze werkelijkheid. Hoe dit werkt leg ik hieronder uit. Maar kort gezegd zou je het zo kunnen zien:

Geloof (= gedachte + liefde of angst) is de code,
die het veld van alle mogelijkheden vertaalt in onze realiteit. (Gregg Braden)

De wisselwerking tussen DNA en fotonen

In een wetenschappelijk experiment werd in een vacuümbuis menselijk DNA in contact gebracht met enkele van de sub-atomaire deeltjes, waaruit het universum gemaakt is: fotonen (lichtdeeltjes, pakketjes van energie). Waar de fotonen eerst chaotisch door elkaar dansten, voegden ze zich direct naar het DNA zodra die in de buis werd gebracht: de fotonen gingen in dezelfde geordende stand staan als het DNA. Nadat het DNA uit de buis verwijderd was, bleven de fotonen in diezelfde stand staan. De wereld veranderde dus daarmee op sub-atomair niveau.

Dit betekent dat ons DNA rechtstreeks invloed heeft op de wereld!

DNA

De wisselwerking tussen DNA en emoties

Een ander experiment (kan de bron niet meer vinden) laat zien dat DNA, dat bestaat uit dubbele spiralen, reageert op emoties: de strengen ontspanden bij gevoelens van liefde, compassie, vergeving, dankbaarheid en andere verhoogde emoties. Omgekeerd, bij boosheid, angst en andere negatieve emoties was het DNA gespannen. Ontspannen of gespannen DNA heeft invloed op onze gezondheid. Emoties veranderen dus het functioneren van het DNA ten goede of ten kwade.

En aangezien emoties vaak aangestuurd worden door gedachten, zou je mijns inziens kunnen zeggen, dat ook gedachten invloed hebben op ons DNA, maar dan indirect.

De invloed van ons bewustzijn op water

Een derde experiment dat een verrassende invloed van ons bewustzijn op materie laat zien, komt van de Japanse onderzoeker Masaru Emoto. Hij heeft het verband laten zien tussen ons bewustzijn of muziek en watermoleculen. Dit deed hij met foto’s van bevroren waterkristallen, waardoor zichtbaar werd dat water reageert op woorden, emoties en muziek.

Gebed, positieve woorden, positieve emoties en klassieke muziek van bijvoorbeeld Bach lieten heldere, symmetrische kristallen zien, terwijl negatieve woorden en emoties, en heavy metal muziek misvormde kristallen lieten zien.

Zo is aangetoond dat door gebed en chanting door boeddhistische monniken het sterk vervuilde en giftige water uit het Fujiwara stuwmeer compleet gezuiverd werd. De watermoleculen namen hun natuurlijke, harmonieuze symmetrievorm weer aan. Aangezien ons lichaam en de aarde voor het grootste deel uit water bestaan, is dit een belangrijke ontdekking.

Waterkristal

Als we de conclusies van deze 3 experimenten samenvoegen, dan zien we dat onze positieve emoties via ons DNA letterlijk en blijvend ons lichaam en onze omgeving verbeteren, dus onze wereld!

Conclusie, nog even simpel uitgebeeld:
gedachte  → emotie → DNA → fotonen → wereld

Met andere woorden: liefde verandert materie. De positieve invloed van onze staat van zijn die we kunnen hebben op ons lichaam en onze omgeving maakt het in mijn ogen duidelijk hoe we ons leven op een hoger plan kunnen brengen. Hierover gaat het volgende deel.

Je leven op een hoger plan brengen – een wetenschappelijk en spiritueel perspectief

Frequenties en ons bewustzijn

Energie vibreert, het trilt op een hoge of lagere frequentie (het aantal trillingen per seconde). Alles, werkelijk alles, wijzelf, ons lichaam, emoties, gedachten, dingen, de wereld, planeten, plaatsen, steden, groepen, planten en dieren, heeft een frequentie.

Dezelfde frequenties trekken elkaar aan. Dat betekent dat we zonder uitzondering precies die omstandigheden aantrekken, die behoren bij onze eigen frequentie. Vandaar het idee van de wereld als spiegel van ons innerlijk. Tevens wijst de uitspraak die je misschien wel eens gehoord hebt: ‘Zo binnen, zo buiten’ op dit fenomeen.

Deze visie impliceert veel: aangezien niemand onze frequentie kan veranderen behalve wijzelf, kan ook niemand ons redden of beschadigen behalve wijzelf! We kunnen tijdelijk opgetild of naar beneden gehaald worden door een ander, maar wij zijn het zelf die dit toelaten en daar blijven. Dit is voor velen van ons een moeilijk te verteren visie, want het geeft ons totale verantwoordelijkheid voor ons leven en dat idee kan leiden tot angst, boosheid, schuldgevoel en/of zelfveroordeling. Maar als je die kunt tackelen, geeft deze visie ook veel kracht en hoop! (Hoe en of dit ook zo bij kinderen werkt, laat ik hier buiten beschouwing.)

Kracht en hoop

Oneindig veel mogelijkheden

Het blijkt dat wij onze frequentie met onze gedachten, gevoelens en verbeelding creëren en uitstralen. Daar wij de macht hebben om onze gedachten, verbeelding en daarmee onze gevoelens te sturen, kunnen we bewust onze frequentie veranderen en dus verhogen. Dit is onze ware macht, dat wij onze gedachten kunnen kiezen, want daarmee kunnen we onze omstandigheden veranderen, en niet door eindeloos te vechten tegen de ‘spiegel’.

Het biedt oneindig veel mogelijkheden. Vaak gebeurt dit onbewust, en dan noemen we het geluk, pech, (on)rechtvaardig of toeval. Maar dat is het vanuit dit perspectief niet. Ook al lijkt het wel zo, volgens deze visie kan het dus niet zo zijn, dat iets van ‘buiten’ ons, ons kan aanvallen. Het zijn onze negatieve gedachten die we geloven, die door de ‘buitenwereld’ gespiegeld worden.

Helaas werkt het dus ook zo, dat we onze frequentie kunnen verlagen. Dit kan dagelijks fluctueren, maar er kunnen ook hele perioden in ons leven zijn, die we in een lagere of juist hogere staat van zijn doorbrengen. Dat geeft veel kansen op groei, maar ook op stilstand of achteruitgang. Zo kunnen we met een hogere frequentie geboren worden dan die waarmee we sterven. Als we onze frequentie tijdens ons leven willen verhogen, vraagt dat meestal veel toewijding.

Hoge frequentie

Is ons bewustzijn gevuld met positieve, liefdevolle, wijze gedachten en positieve gevoelens, gecombineerd met wenselijke toekomstbeelden, dan creëren wij daarmee een leven, dat deze innerlijke toestand weerspiegelt in de vorm van gezondheid en gewenste levensomstandigheden.

Hogere spirituele waarheden en positieve gevoelens hebben een hoge frequentie. Hoe hoger de frequentie waarmee we ons bewustzijn vullen, hoe fijner ons leven. Anders gezegd:

Hoe onvoorwaardelijker de liefde is die we kunnen voelen
en hoe hoger de waarheid die we in ons denken koesteren,
hoe beter ons leven er gaat uitzien.

Tevens is het zo dat hoe hoger onze frequentie, hoe meer toegang we hebben tot de wijsheden en waarheden van de hogere werelden.

NB: Je kunt dit idee niet omdraaien: dat iedereen met een prachtig leven vanuit een hoge frequentie leeft.

Lage frequentie

Negatieve gedachten en emoties hebben een lage frequentie. Is ons bewustzijn (onbewust) voor een groot deel gevuld met negativiteit of onwaarheden, dan kan en zal dat uiteindelijk gespiegeld worden in ziekte en/of tekorten in ons leven. Dit is een onverbiddelijke natuurwet en niet bedoeld om ons te ‘straffen’ of het leven zuur te maken, maar om van te leren en gemotiveerd te raken om andere keuzen te maken.

Ook dit idee kun je echter niet omdraaien, namelijk dat iedereen met een ziekte of een tekort een lage frequentie heeft. Voor deze omstandigheden kunnen ook andere redenen zijn.

Het volgende plaatje laat zien welke emoties welke frequentie hebben.

Schaal van emoties – David Hawkins

Collectieve frequentie

We hebben zoals genoemd als geheel, als mensheid met ons collectieve bewustzijn, ook een collectieve frequentie. Ook heeft ieder land en zelfs iedere stad zijn eigen frequentie. We dragen allemaal bij aan onze collectieve frequentie, op elk moment, ten goede of ten kwade. Loop je te schelden op jezelf of op iemand of iets anders, dan draag je bij aan de conflicten in de wereld. Ben je liefdevol en voel je je kalm en gelukkig, dan draag je bij aan de vrede in de wereld.

De spirituele insteek om ons leven op een hoger plan te brengen

Het woord ‘probleem’ komt in het Vrije Zelf niet voor, maar uitdagingen blijven bestaan! Ontwikkeling wordt gezien als belangrijk en een geweldig avontuur en wanneer dat ophoudt, zou ik niet durven zeggen.

Er wordt niet aan de buitenwereld gesleuteld; de nadruk wordt gelegd op de binnenwereld. Dit vanuit het besef, dat dat eerste op zijn best tijdelijk zin heeft als er niet eerst en vooral naar de binnenwereld wordt gekeken. Als daar een overtuiging of emotionele wond zit, die een bepaalde situatie creëert, zullen we die situatie uiteindelijk steeds opnieuw creëren. Het is zinvol om je af te vragen welke overtuiging of welke emotie in ons bewustzijn er in onze buitenwereld wordt gespiegeld.

De volgende metaforische vragen verhelderen misschien dit idee van zo binnen, zo buiten:

 • Ga je het filmscherm poetsen als je daar steeds een zwarte stip op ziet? Of ga je het vuiltje van de lens halen?
 • Ga je in de spiegel kammen als je haar niet goed zit?
 • Blijf je klagen dat alles zo ‘donker’ is in je leven, terwijl je je donkere ‘bril’ op houdt? Of zet je die bril af?
 • Ga je het gevolg van je binnenwereld in de buitenwereld proberen te verbeteren?

Weerstand

Vanuit dit perspectief wordt niet getracht de persoonlijkheid of de wereld te verbeteren, maar die volledig te accepteren en vervolgens onze aandacht meer naar binnen te richten. Dit is voor bijna niemand gemakkelijk.

Als we nog veel onverwerkte emotionele wonden in ons meedragen, kan dit juist op veel weerstand stuiten. Ons overlevingsmechanisme staat dan nog teveel ‘aan’, waardoor onze blik juist gericht ‘moet’ zijn op de buitenwereld om eventueel gevaar te onderscheppen. De blik naar binnen richten voelt dan, onbewust, te onveilig. Het lijkt mij belangrijk om dan te werken aan je persoonlijke ontwikkeling, met name om je trauma’s te helen en te leren je emoties te reguleren, en waar nodig je aardse leven op orde te krijgen.

Waarom:

Als er nog teveel traumawonden in ons systeem aanwezig zijn, kunnen we zonder dit aardse werk in onze spirituele ontwikkeling vastlopen. Het is dan alsof je een huis gaat bouwen op een wankel fundament. Maar ook voorkomen we hiermee spirituele ‘bypass’, waarbij we aan dit moeilijke, maar zinvolle werken aan onszelf proberen te ontkomen (bijvoorbeeld veel gaan mediteren om maar geen moeilijke emoties te hoeven voelen of waar nodig confrontaties aan te gaan met anderen).

Maar bovenal geldt nogmaals: volg je eigen pad. Als je interesse gewekt is en je kunt het opbrengen om veel te oefenen, dan kan het opvolgen van een aantal van deze tips veel opleveren. Misschien zit er iets bij dat jou aanspreekt.

Je leven op een hoger plan brengen: behulpzame oefeningen en gedrag

1. Frequentie verhogen.

Hoe doe je dat? Dat is voor iedereen een beetje verschillend, dus kies alleen dat wat jou werkelijk aanspreekt en voeg je eigen manieren toe. Met elk van deze manieren kun je merken hoeveel invloed je hebt op je stemming. Hier zijn wat ideeën:

 • Bij alles om je heen, inclusief jezelf, ‘Ik dank je, waardeer je en hou van je’ denken.
 • Naar je hart ademen of andere ademoefeningen doen.
 • Zelfliefde en zelfcompassie toepassen.
 • Merk op welke gedachte je nu hebt en wat die met je doet. Kies dan een willekeurige andere gedachte die nu beter voelt. Blijf een tijd lang elke minuut opnieuw een steeds prettiger, positievere gedachte kiezen (of dezelfde als die jou vreugde geeft), zo vaak mogelijk, niet lui zijn!
 • De combinatie van naar je hart ademen en tegelijkertijd een positieve gedachte koesteren blijkt volgens onderzoekers de snelste en meest effectieve beoefening te zijn om je frequentie te verhogen.
 • (Geleide) meditatie beoefenen en visualisaties beluisteren, die jou aanspreken.
 • Veroordelingen loslaten en vervangen door begrip, compassie of vergeving.
 • In de natuur zijn.
 • Met vrienden en vriendinnen afspreken.
 • Lachen, glimlachen, genieten, relaxen!
 • Aardig zijn naar jezelf en anderen (‘loving kindness’)
 • Dansen, zingen, sporten, creatief bezig zijn, tuinieren en andere leuke dingen doen.
 • Yoga, chi qung, mindfulness of iets soortgelijks beoefenen.
 • Inspirerende boeken lezen en lezingen luisteren van inspirerende mensen.
 • Emotional Freedom Techniques (EFT) toepassen op negatieve emoties en overtuigingen of trauma’s.
 • Gedachten die stress geven onderzoeken met The Work van Byron Katie
 • Stoppen met wat niet (meer) goed voelt (zoals een baan, relatie, vriendschap, gewoonte). Besluiten geven kracht.
 • Fysieke sensaties en klachten toedichten aan het fysieke lichaam, gedachten toedichten aan het mentale lichaam, emoties aan het emotionele lichaam (wel eerst doorvoelen) en mooie ervaringen aan het spirituele lichaam. Zo blijf je vrij van alles dat je in jezelf waarneemt.
In de natuur zijn

2. Je Vrije Zelf op de voorgrond zetten, zodat je je daarmee meer en meer identificeert, met bijvoorbeeld de vragen: Wat zou ik als Vrije Zelf doen, denken, voelen?

3. De blik naar binnen richten: ga voorbij de persoon, doe als het ware een stapje naar achteren, naar de waarnemer in jou en voel hoe het is om daar te verblijven. Keer je aandacht van binnen ook om en richt die op wat je dan waarneemt: de lege, stille ruimte, het Ik Ben.  Hoe vaker je dat doet, hoe helderder je gaat waarnemen wat je daar ziet en wie je werkelijk bent.

Wees je ervan bewust dat je bewust bent. Mooji geeft hiervoor vele behulpzame geleide meditaties, bijvoorbeeld deze meditatie van 16 minuten. De snelste methode om het Ik Ben te vinden vond ik bij Bentinho Massaro: zet je gedachten een aantal seconden stil, richt je blik naar binnen en neem waar wat er over blijft. Ook Rupert Spira geeft hierover vele verhelderende lezingen op youtube.

4. Creëren door het Veld te beïnvloeden

Joe Dispenza heeft een doeltreffende visualisatie ontwikkeld om het Veld te beïnvloeden en zo ons leven op een hoger plan te brengen. Met veel wetenschappelijke uitleg over de invloed van onze gedachten en emoties op ons brein en onze omgeving laat hij uit eigen ervaring en met zijn trainingen zien dat we iets kunnen creëren in ons leven door het volgende dagelijks gedurende lange tijd in deze volgorde te doen:

 • Stem je af op het Veld door voorbij te gaan aan de persoon (15-20 minuten)
 • Breng je aandacht naar je hart
 • Verbeeld datgene wat je wenst zo positief en duidelijk mogelijk, in combinatie met verhoogde emoties, zoals vreugde, dankbaarheid en liefde
 • Stel je voor dat wat je wilt creëren in je leven er nu al is
 • Bedank het leven voor het vervullen van jouw wens.

5. Letten op je gevoel en luisteren naar je innerlijke leiding. Onze gevoelens laten ons zien of en zo ja hoe ver we van ons spoor af zijn. Dit hangt af van hoe goed we naar onze innerlijke leiding of intuïtie luisteren en de impulsen en neigingen hiervan volgen. Voelen we ons rot, dan hebben we niet goed geluisterd, we kijken en lopen de verkeerde kant op. We bereiken dan niet ons doel.

Als we daarentegen wel geluisterd hebben naar onze innerlijke leiding of intuïtie en we hebben een positieve gevoel, dan kunnen we op de weg waarop we ons bevinden door lopen. Gevoelens zijn in die zin zowel bruikbaar als onmisbaar, als een innerlijk kompas in het labyrint van ons bestaan.

Als je je goed voelt doordat je jezelf afleidt, je verslaving uitleeft of ervoor zorgt dat je steeds je zin krijgt, is dat niet je echte kompas. Je kunt dat gemakkelijk checken met deze vraag: Wat zou je gaan voelen als je hier niet aan toegeeft of als je je zin een keer niet krijgt?

6. Bewust bijdragen aan een betere wereld.

Vanuit je hart voor iemand anders iets doen maakt gelukkig. Hoe gelukkiger je bent, hoe sterker de behoefte aan dienstbaarheid aan anderen. Marshall Rosenberg (ontwerper van het model van Geweldloze Communicatie) noemde in een lezing deze behoefte de belangrijkste behoefte van ieder mens. Je groeit van ‘service to self’ naar ‘service to other’. Hoe dit er uitziet, is strikt persoonlijk en altijd van grote waarde.

De regels van het spel samengevat:
 • Maak contact met de Bron
 • Identificeer je met het liefdevolle, wijze Vrije Zelf
 • Vind en houd in gedachten vast aan positieve, ware gedachten
 • Ontgift en voed je fysieke, emotionele en/of mentale lichaam
 • Wees trouw aan je innerlijke leiding (hart, intuïtie)
Overeenkomsten in de visies vanuit de quantumfysica en spiritualiteit 
 1. Het Veld, de Bron van ons bestaan

Op het terrein van het oerniveau van de zichtbare wereld komen in mijn ogen de wetenschap en spiritualiteit bij elkaar, omdat over de bron en substantie van ons bestaan hetzelfde gedacht wordt, namelijk dat het geestelijk is. Alleen geven ze dit niveau van ons bestaan in mijn ogen verschillende namen, zoals genoemd: Quantumveld, Ik Ben, Bewustzijn, Bron.

 • De kenmerken komen overeen

Zelfs de kenmerken van dit onderliggende veld worden vanuit deze verschillende invalshoeken als hetzelfde gezien: levend, bewust, intelligent, goedaardig, creërend, alomtegenwoordig, tijdloos. Op deze laag zijn Weten, Zien en Zijn één.

 • Contact ermee is scheppend

Misschien is voor ons wel het belangrijkste kenmerk dat wij met deze Bron in contact kunnen komen. Vanuit ons één zijn met de Bron zijn we mede-scheppers en als dit één zijn bewust ervaren wordt of als wij de Hogere Intelligentie volgen, zal ons leven op een steeds hoger plan gebracht worden.

Conclusie:

We brengen ons leven het snelste op een hoger plan als we onze binnenwereld op een hoger plan brengen! Hoe dat er voor jou uitziet, is aan jou en jouw innerlijke leiding alleen, en nooit aan iets of iemand van buitenaf. De juiste spirituele leraren, therapeuten, boeken of andere hulpbronnen komen dan vanzelf en op het juiste moment op je pad, als dat behulpzaam is. Dus vaar en vertrouw volledig op wat voor jou goed voelt en neem niets zomaar aan, onderzoek het zelf. Dat is het pad van de mysticus.

Ik realiseer me dat ik hier een radicaal andere visie heb beschreven dan wat we op school of in de kerk geleerd hebben en dat dit artikel nog veel te kort is om het echt goed uit te leggen, maar ik hoop dat je mentale lichaam door het lezen van dit artikel toch wat meer naar de spirituele werkelijkheid van ons bestaan is uitgerekt en dat je spirituele lichaam wat wakkerder is geworden! Bedankt voor het lezen!

Liesbet Scager, mei 2022


Dit is deel 2 van het artikel, over je leven op een hoger plan brengen vanuit een hoger, spiritueel perspectief. Deel 1 kun je hier lezen, deel 3 over een religieus perspectief hier.

Print Friendly, PDF & Email

3 reacties

 1. Dankjewel voor het schrijven en delen van dit artikel. Het is zo ongrijpbaar en tegelijkertijd al aanwezig en daardoor begrijpbaar. Wat fijn dat jij het ‘op een rijtje’ zet, dat maakt dat ik beter kan aannemen wat ik her en der al had opgevangen. En bedankt voor je openheid in schrijven en dat je het dicht bij je jezelf houdt.

 2. Hi Liesbet,

  Wat een goed stuk en na dit gelezen te hebben schieten de woorden “ik snap het” te kort terwijl het snappen over een diep weten gaat zo onbegrijpelijk diep en door dit stuk beleef en voel ik wat je beschrijft. Er ontstaat daardoor meer bewustzijn in mij ondanks dat ik een klein onderdeel ben van alles en tegelijkertijd ook een verschil maak met mijn frequentie en daar invloed op kan uitoefenen. Na de verdiepende vragen kwam ik heel dichtbij de kern en wat een opluchting om in dat besef al die gedachten ballast los te mogen laten, ik vind het relativerend en prachtig groots tegelijk. Ik voel me daardoor minder alleen, meer gedragen en van waarde. Zo mooi zoals jij beschrijft over het tijdelijk gebruik maken van de vorm Jakomiena en “ik” besta uit energie die er altijd zal zijn. Ik vind het echt een fantastisch stuk en heb er heel veel aan. Dankjewel 💜😊

 3. Lieve Liesbet,
  Ik wil graag reageren maar woorden schieten vaak tekort.
  We kennen elkaar uit Zwitserland en ik ben gewoon dicht bij je als ik de tekst lees.
  Niets is mij vreemd. Alleen geef jij veel beter en mooier woorden aan wat ik weet,ken en leerde van mijn vader voor ik 12 was . En mijn nu al 50 jaar oefenen.
  Dank daarvoor.
  Marja

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan

Ontvang nieuwe artikelen direct per mail als ze verschijnen.

Print Friendly, PDF & Email