Je leven op een hoger plan brengen – deel 1 – persoonlijke ontwikkeling

Inleiding

Het idee voor dit onderwerp, je leven op een hoger plan brengen, kwam doordat ik geïntrigeerd werd door een citaat van Albert Einstein:

Je kunt een probleem niet oplossen met hetzelfde denken dat het probleem gecreëerd heeft.

Hij zei dit waarschijnlijk in een andere context, maar ik dacht ineens, dit is ook geheel van toepassing op de psycho-sociale problemen, die wij in ons dagelijks leven tegen kunnen komen. Zo groeide het plan om te schrijven over hoe we ons leven op een hoger plan kunnen brengen.

We kunnen ons leven naar mijn idee op twee manieren op een hoger plan brengen: door middel van persoonlijke ontwikkeling en door juist aan al het persoonlijke voorbij te gaan en ons perspectief op onszelf en de wereld te verhogen. Deze manieren heb ik in twee delen ondergebracht.

Dit artikel gaat over het eerste, simpel gezegd over problemen oplossen en hartewensen doen uitkomen, en dan op een manier die prettig is en permanent werkt. Hier werken we vanuit het perspectief van de persoon.

Deel 2, nu ook verschenen, gaat over het tweede, over je leven op een hoger plan brengen vanuit een hoger (spiritueel) perspectief. Hier doen we heel wat anders en werken we vanuit het perspectief van wat ik noem het ‘Vrije Zelf’.

Beide manieren versterken elkaar in mijn ogen. De ‘arbeid’, inzet en moed die we opbrengen voor persoonlijke ontwikkeling kan zeer behulpzaam en soms noodzakelijk zijn om de vruchtbare grond te creëren, die nodig is om hogere inzichten te kunnen integreren in ons systeem. Ook kunnen bepaalde methoden die we veelvuldig toepassen in dienst van onze persoonlijke groei zelfs fungeren als een springplank voor spirituele groei. Hogere perspectieven en spirituele oefeningen kunnen op hun beurt onze persoonlijke ontwikkeling bekrachtigen en versnellen.

Om terug te komen op de uitspraak van Einstein, dat we een probleem niet kunnen oplossen met hetzelfde denken dat dit probleem gecreëerd heeft: hij zegt hier veel mee, zowel over het ontstaan als over de oplossing van problemen. In dit artikel vind je een visie over het ontstaan van problemen, en over de houding en het perspectief van waaruit we problemen proberen op te lossen.

Het ontstaan en de oplossing van problemen en onwenselijke situaties houden direct verband met elkaar, zo laat ook de uitspraak van Einstein zien. In mijn woorden, we proberen iets op te lossen óf vanuit de negatieve óf vanuit de Positieve Bron. De resultaten zullen verschillen. Een positieve houding blijkt cruciaal te zijn.

Een groot deel van dit artikel gaat daarom over wat ervoor nodig is om meer in een krachtige, positieve grondhouding te komen, van waaruit problemen opgelost kunnen worden. Er staan geen oplossingsgerichte adviezen per probleem in. Over hoe specifieke wensen te vervullen is al heel veel geschreven en te vinden op internet. In dit artikel wordt dit meer indirect benaderd. Met andere (denk)patronen kunnen sommige wensen al vanzelf vervuld worden.

Geen symptoombestrijding

Wat ik uit Einsteins uitspraak opmaak is: om problemen werkelijk en permanent te kunnen oplossen, blijkt er een ander denken, een andere houding nodig te zijn. Als die er niet is, zullen we onbewust eerder symptomen bestrijden en blijft de oorzaak van ons specifieke probleem bestaan.

Je leven op een hoger plan brengen - Albert Einstein
Albert Einstein

Als we iets willen bereiken en we gaan bijvoorbeeld solliciteren, daten of iets anders ondernemen, terwijl we onbewust geloven in een gedachte als ‘ik ben niet waardevol’ of ‘het gaat mij toch nooit lukken’, dan zullen we niet, half of slechts tijdelijk slagen in het oplossen van onze problemen of het vervullen van onze wensen. Dit denken, dat iets je nooit gaat lukken bijvoorbeeld, heeft juist gecreëerd dat we het gewenste niet hebben. Dus als we dit soort negatieve gedachten niet eerst oplossen, kunnen we het probleem dat we ervaren ook niet oplossen. Zo begrijp ik de genoemde uitspraak van Einstein.

Het ontstaan van problemen

(Ik heb het hier over psychische, emotionele, sociale, relationele of spirituele problemen en alles dat met tekorten te maken heeft.)

Hoe ik het citaat van Einstein verder begrijp en vertaal in mijn woorden, creëren volgens hem niet onze situaties, ouders, die ander, de overheid, het klimaat, ons lichaam, ons karma of God onze problemen, maar ons denken. (‘Je kunt een probleem niet oplossen met hetzelfde denken dat het probleem gecreëerd heeft.’)

Sommige spirituele leraren, zoals de hieronder genoemden, denken daar hetzelfde over. Ook zij zeggen, en ervaren, dat het niet de omstandigheden zelf zijn waar we last van hebben, maar ons denken over die omstandigheden.

Byron Katie: ‘Het ergste dat jou kan overkomen, zijn je gedachten‘.

Eckhart Tolle:De primaire oorzaak van ongelukkig zijn is nooit de situatie, maar je gedachten erover’. 

Mooji: ‘Je hart is het licht van de wereld, bedek het niet met je denken (mind.)’

Boude uitspraken, waar in mijn ogen nogal wat gedachten-onderzoek, herprogrammering, eigen ervaring en bewustzijnsontwikkeling voor nodig is om hier echt volmondig ja op te kunnen zeggen.

Waarom zouden ze dit zeggen?

Waarom is volgens hen de gedachte over bijvoorbeeld het hebben van een ernstige ziekte erger, dan de ziekte op zich? Is het niet veel erger om ernstig ziek te zijn dan bepaalde gedachten daarover? Het is toch gewoon erg naar om te weinig geld te hebben, depressief, eenzaam of anderszins ongelukkig te zijn door bepaalde omstandigheden? Hoe kunnen dan onze gedachten erover de primaire oorzaak zijn van mijn ongelukkig zijn? Ik vind twee redenen.

1. Verzet, veroordeling en zorgen creëren leed.

Dat er in ons leven bijzonder pijnlijke en moeilijke omstandigheden kunnen voorkomen, zoals ook nu in deze crisistijd, zal niemand ontkennen. Wat we echter vaak bovenop ons leed leggen, is er negatief over denken: dit had niet zo moeten zijn, ik had het anders moeten doen, het is te erg, ik kom hier nooit uit, het komt nooit meer goed, ik ben fout, slecht en stom, het is mijn/hun schuld, ik verdien dit niet, zij dit en zij dat.., in die trant. Niet alleen maakt dat de beleving van de situatie zwaarder, maar we krijgen er ook negatieve emoties als moedeloosheid, woede of schuldgevoel bij. Die emoties voelen niet fijn. Het is vaak al verdrietig genoeg, zonder de toevoeging van bijvoorbeeld zelf-afwijzing of angst.

Voorbeeld
Dit principe dat gedachten over een situatie erger zijn dan de situatie zelf, werd mij een aantal jaren geleden een keer duidelijk getoond, toen ik echt veel geluidsoverlast ondervond van de ventilator, wasmachine en droger van de buren, die ze voornamelijk aanzetten op mijn inslaaptijd. Daar heb ik jaren wakker van gelegen en me ontzettend aan geërgerd. De stress liep ’s avonds al hoog op als ik al ging luisteren of de machines al aan stonden. Vrijwel elke avond was het raak. De buren weigerden hun was- en droogtijden te veranderen en de ventilator om 22.00 uur uit te zetten. ‘Dus’ ik dacht: ze hebben schijt aan mij!

Totdat er iets gebeurde, waardoor mijn oordelen wegvielen. Onze huizen werden verbouwd en de buurman nam de gelegenheid waar om de wand tussen hun badkamer en mijn slaapkamer te isoleren. Had hij dat voor me over?! Mijn negatieve overtuiging verdween en ik ging hem anders zien. Het geluid van de machines hoorde ik minder, maar de ventilator stond nog net zo hard aan. Toch had ik daar ook vrijwel geen last meer van, tot mijn grote verbazing.

2. Soortgelijke frequenties trekken elkaar aan.

Er is nog een andere reden om Einsteins opmerking, dat problemen niet opgelost kunnen worden met hetzelfde denken dat de problemen veroorzaakt heeft, te verduidelijken. Het koesteren van negatieve gedachten creëert negatieve situaties (problemen) en houdt ze tevens in stand. De gedachte hierachter is dat alles in de grond bestaat uit energie. Energie heeft een frequentie (aantal trillingen per seconde) en alles heeft een specifieke frequentie. Het blijkt dat negatieve gedachten en emoties een lage frequentie hebben en dat ze overeenkomstige, dus negatieve situaties in het leven aantrekken. Hoe dit werkt, wordt in deel 2 uitgebreider uitgelegd. Ik wilde het hier in dit kader alvast genoemd hebben.

De oplossing van problemen:

In mijn woorden betekent de uitspraak van Einstein dat we een probleem niet vanuit de negatieve bron kunnen oplossen, want daar zijn ze ontstaan. Als we dat zouden proberen, zouden we alleen de negatieve bron verbeteren. Jezelf schoonmaken terwijl je in een modderpoel ligt, is geen gemakkelijke klus!


Vanuit de Positieve Bron

Als we daarentegen de stap zetten uit de negatieve naar de Positieve Bron, hebben we de kans en mogelijkheid om daadwerkelijk een permanente positieve verandering in onszelf en in ons leven te bewerkstelligen. Vanuit de Positieve Bron hebben we een positiever, lichter, wijzer, ruimer perspectief op een probleem, wat het ook is, en op onszelf. Dit geeft niet alleen de juiste ingevingen, maar ook kracht, optimisme, meer zelfverzekerdheid, focus, motivatie en positieve gevoelens als moed, vertrouwen, acceptatie en zelfs enthousiasme om de uitdaging aan te gaan.

Geen ‘problemen’ maar ‘boodschappen, kansen en uitdagingen’!

Daarnaast zien en benoemen we onze situatie ook anders vanuit de Positieve Bron. Wat als onwenselijk, pijnlijk of negatief beschouwd wordt in ons leven, zien we dan niet als ‘om ons te pesten of straffen’, maar als een boodschap van ons Hogere Zelf of innerlijke leiding om ons bij de les te houden en ons erop te wijzen dat hier iets geheeld of geleerd moet worden, voordat we verder kunnen in onze ontwikkeling.

Vanuit de Positieve Bron zouden we daarnaast ons probleem of problematische situatie eerder een uitdaging noemen, of een kans, een mogelijkheid tot groei, of een leerzame, verrijkende ervaring. We zouden het zien als een signaal dat we de verkeerde kant uitlopen op ons levenspad of dat ons denken niet in overeenstemming is met ons hoogste goed. Onderstaande citaten wijzen allemaal in dezelfde richting. Het is aan ieder van ons om dit zelf te ontdekken en ervaren. Dat is een proces.

Eckhart Tolle: ‘Als je leeft in volledige acceptatie van wat is, is dat het einde van alle drama in je leven’.

Byron Katie: ‘Er is niets in de wereld, dat er niet is om jou te helpen’.

Mooji: ‘Alle ups en downs zijn genade in verschillende verpakkingen’.

Vanuit de negatieve bron

Wat is de negatieve bron in het kort: ons oude, geconditioneerde overlevingssysteem van vechten, vluchten, bevriezen of bezwijken (opgeven). Oftewel, het bestaat uit gedachten van veroordelingen, angsten en dwang met de bijbehorende emoties als boosheid, frustratie, angst, wanhoop, zorgen, depressie, enzovoorts.
Als je hier veel last van hebt, veroordeel jezelf er niet om! Het is aangetoond dat dit te maken heeft met onveilige hechting en (vroege) trauma’s, waar vaak niemand wat aan kon doen. Ons brein is daardoor voornamelijk in de overleefstand gaan staan en zo geprogrammeerd op gevaar en de daarmee gepaard gaande hierboven genoemde overlevingsreacties.

Het oudste deel van ons brein, dat gemaakt is om ons te doen overleven, is absoluut onmisbaar en werkt goed op het gebied van lichamelijke functies en bescherming (mits er geen chronische stress is). Het wordt echter vaak ook ingezet bij psychische, mentale en emotionele bedreigingen en lastige situaties, zoals op het gebied van relaties, werk, wonen of financiën. En daar werkt het niet.

Waarom niet:
Als we vechten: door boos te worden, ons innerlijk te verzetten of te gaan forceren, maken we het alleen maar erger. Als we vluchten: met uitstellen of het probleem negeren lossen we ook niets op. Niets doen en aanpassen (bevriezen en bezwijken) zonder volledige acceptatie van de situatie is ook niet productief en vervullend.

Toch is dit vaak ons enige antwoord op lastige situaties en problemen.

Voorbeelden van problemen en hoe we daarmee omgaan vanuit de Negatieve bron:
ProbleemReactieResultaat
1. Al dan niet regel­matig heftig ge­triggerd worden door gedrag van iemand en dan heel kwaad worden.De persoon aanvallen (vechten) of je terug­trekken (vluchten). Daarna vaak jezelf ver­oordelen en be­schul­digen (vechten).Relatie­pro­blemen met die persoon, je slecht voelen, schade.
2. Tot nu toe nooit de juiste baan/­partner/­genees­methode of iets anders dat belangrijk voor je is vinden.Blijven waar je zit en aan­passen (is angst) of eindeloos zoeken en blijven proberen (be­zwijken, respec­tievelijk vechten).Je doet dit vanuit dezelfde over­tuiging­en, die jou in deze situatie gebracht hebben, zoals ‘Het is er niet voor mij.’ Of: ‘Het lukt mij toch niet.’ Dus je vindt het niet.
3. Altijd tekort komen (geld, vrienden, aandacht, tijd)Affir­meren, nog harder werken, claimen, stressen (vechten, vluchten)Bitter, on­tevreden gevoel, want je blik staat op wat er niet is, in plaats van op wat er al wel is. Je bent gericht op krijgen, niet op geven. Dan houd je tekorten.
4. Jezelf niet goed genoeg vinden.Heel hard werken om jezelf te ver­beteren (vechten) of risico’s vermijden en geen uitdagingen aangaan (vluchten, bezwijken).Proberen je eigen­waarde en zelf­respect te ver­beteren terwijl je afkeurt waar je nu staat en wie je nu bent, werkt niet.
5. Niet goed be­handeld worden door partners, familie of vrienden.Boos en be­schul­digend worden naar de persoon die jou slecht be­handelt (vechten), of alles slikken voor de lieve vrede (be­vriezen, be­zwijken)Een rotgevoel, een slechte of onechte relatie met die persoon en met jezelf.
Hoe zouden we met deze problemen kunnen omgaan vanuit de Positieve Bron:
ProbleemReactieResultaat
1. Al dan niet regel­matig heftig ge­triggerd worden door gedrag van iemand en dan heel kwaad worden.De triggers onder­zoeken en met oprechte interesse een gesprek aangaan met de be­treffen­de persoon.Jij wordt stabieler en zal de ander beter begrijpen, waardoor de ander vaak ook rustiger wordt en begrip­voller voor jou.
2. Tot nu toe nooit de juiste baan/partner/­genees­methode of iets anders dat belangrijk voor je is vinden.Onder­zoeken wat hier onder zit. Waar ben ik bang voor? Wat in mij stoot het gewenste af? Wat of wie in mij wil het zo? Hoe sterk is mijn wens? Wat heb ik er voor over? Je nee loslaten.Het gewenste kan naar je toekomen of er is de moed en daad­kracht gekomen om er alles aan te doen om je wens te verwezen­lijken. Je staat ‘aan’.
3. Altijd tekort komen (geld, vrienden, aandacht, tijd)De blik meer richten op wat je wel hebt. Gaan geven, wat dan ook. Word gul, vriende­lijk, geef je aandacht en tijd aan alles, anderen en jezelf.Geluk­kiger, en een positiever zelfbeeld. Het tekort kan niet bestaan in deze hogere energie en het gewenste komt naar je toe. (Wel je intuïtie volgen.)
4. Jezelf niet goed genoeg vinden.Deze over­tuiging onder­zoeken, begrip en com­passie voor jezelf hebben, methode gebruiken om hem definitief los te laten.Zelf­respect, accep­tatie van jezelf precies zoals je nu bent, zelf­ver­zekerd­­­heid, innerlijke rust.
5. Niet goed be­handeld worden door partner, familie of vrienden.Onder­zoeken waarom je dit toelaat en dit loslaten. Rustig be­spreken dat je zo niet be­handeld wilt worden en als dat niet helpt je grens trekken.Zelf­respect, kracht, zelf­liefde, een betere relatie met of wellicht verlies van de be­treffende persoon, niet meer zulke situaties aan­trekken.

Er is nu beschreven hoe problemen ontstaan en hoe we ze normaal gesproken proberen op te lossen, namelijk vanuit de negatieve bron. Tevens is aangestipt hoe we er vanuit de Positieve Bron mee om zouden kunnen gaan. De rest van het artikel gaat daar uitgebreider op in.

Je leven op een hoger plan brengen met persoonlijke ontwikkeling
Mens- en wereldbeeld

Het gangbare mens- en wereldbeeld is in dit perspectief dat we een persoon zijn met gebreken en mooie kanten en leven in een wereld die los van ons staat. Alles dat ons overkomt is ’toevallig’ en voelt rechtvaardig als het fijn is en onrechtvaardig als het niet fijn is. Dit geeft het idee van slachtofferschap, van waaruit we vervolgens proberen onszelf te beschermen tegen daders, wat die ook zijn. De onderliggende, onbewuste overtuigingen zijn vaak: Het leven is tegen mij. En: Ik ben klein en machteloos.

Je leven op een hoger plan brengen - klein en machteloos
Klein en machteloos

We voelen ons kwetsbaar in de wereld, die vriendelijk maar ook vijandig kan zijn. Er kan ons van alles overkomen waar we geen controle over hebben, maar die we angstvallig wel proberen te krijgen door af te wijzen wat we niet willen en na te streven of vast te houden wat we wel willen. We hebben ons geïdentificeerd met wie we als persoon zijn, met wat we doen en met ons lichaam. We zijn vrouw, man, vader, zus, jong, oud, rationeel, gevoelig, kunstzinnig, technisch, ziek, gezond, enzovoorts.

Persoonlijke ontwikkeling en ‘spirituele massa’

We werken hier dus met en vanuit het gebied van het lichaam, de psyche, het mentale, de emoties en alles dat met onze sociale omstandigheden te maken heeft. Het is in mijn ogen een belangrijk gebied om je in te ontwikkelen. We kunnen er anders dagelijks last van hebben als er iets niet goed zit of ontbreekt in ons leven. Daarnaast is, zoals in de inleiding gezegd, persoonlijke ontwikkeling in mijn ogen in veel gevallen zelfs onmisbaar als voorbereiding op onze verdere spirituele ontwikkeling. Het kan daarom in mijn ogen beter niet overgeslagen worden als we problemen willen oplossen of hogere spirituele doelen willen bereiken (zie ook deel 2 bij ‘spirituele bypass’).

Spirituele massa

Om te ontwikkelen en problemen op te lossen zijn ‘geestelijke spierballen’ nodig. En met al die innerlijke inspanningen bouwen we ‘spirituele massa’ op (deze term heb ik van Bentinho Massaro).

Spirituele massa is, zoals ik het ‘vertaal’, de kracht van onze geest. Deze massa bouwen we op in de polariteiten van het leven. Hoe groter het contrast is tussen wat we nu ervaren en wat we graag zouden willen, hoe meer er van ons gevraagd wordt om dit te bereiken.

Dus hoe verder we uit onze comfortzone zijn, hoe meer mogelijkheid we hebben om deze ‘spirituele massa’ op te bouwen. Er ontstaat meer lading in een grotere polariteit, waardoor we meer geestelijke kracht nodig hebben om te bereiken wat we willen.

Anders gezegd: hoe meer ‘schuring’ in ons leven, hoe sterker onze ‘geestelijke batterij’ opgeladen moet en zal worden als we die schuring willen overwinnen. Hoe sterker onze batterij opgeladen is, hoe feller ons licht brandt.

Alleen door ’tegenslagen’ en moeilijkheden bouwen we geestelijke spierballen op, en daardoor kunnen we ook veel meer bereiken. Hier dienen de polariteiten voor die we in ons leven ontmoeten, zoals arm – rijk, gezond – ziek, liefde – angst, samen – eenzaam, werken – geen werk hebben, enzovoorts. Het woord tegenslag is in dit perspectief dan eigenlijk een verkeerde benaming, omdat je er zo veel aan kunt hebben. Vandaar dat ik het woord hierboven tussen aanhalingstekens heb gezet.

Comfortzone

Comfortzone

Mensen die altijd in hun comfortzone blijven en nooit wat moeilijks hebben moeten overwinnen in hun leven, hebben weinig lading, weinig ‘lichtstraling’, weinig geestelijke kracht. Hier is niets mis mee als we hiervoor kiezen. Maar we kunnen dan niet goed met tegenslagen omgaan, we zijn afhankelijker en we hebben dan minder kracht om iets te bereiken dat voor ons belangrijk kan zijn, zoals het overwinnen van een verslaving.

No charge, no change!’ (B. Massaro)

Het moeilijke pad!

Als je ervoor kiest om spirituele massa op te bouwen, weet dan dat dit voor de meesten van ons een moeilijk pad kan gaan worden. Het zal per definitie oncomfortabel zijn, althans in het begin! Het is dus allereerst belangrijk om een positieve relatie op te bouwen met gevoelens van discomfort. Wees er niet bang voor, ga het niet uit de weg. Sta het toe om te voelen als het zich aandient, en altijd met compassie. Het is belangrijk om op dit pad niet te streng voor jezelf te zijn. We hebben eerder aanmoediging nodig en een beetje trots op onszelf telkens als iets lukt dat we ons voornemen. Hierdoor blijven we gemotiveerd.

Je leven op een hoger plan brengen - het moeilijke pad
Het moeilijke pad

Misschien moeilijk maar toch aantrekkelijk!

Hoe kunnen we hieraan beginnen en het volhouden? Door te weten waar we het voor doen. Door stil te staan bij wat ons werkelijk gelukkig maakt. Deze vragen kunnen je op gang helpen:

 • Wat wil je zelf veranderen?
 • Waarom?
 • Hoe zal het voelen als je het bereikt hebt?
 • Hoe zal je leven er dan uitzien?
 • En hoe zou het zijn als je met je huidige houding of ongezonde gewoonten nog 15 jaar doorgaat?

Het levert ontzettend veel op!

Wees er zeker van dat hoe meer geestelijke kracht we ontwikkelen, hoe gelukkiger we worden. We ruimen namelijk zware ego-stukken steeds meer uit de weg. Mensen die dit proces, deze worsteling met zichzelf hebben doorlopen of ermee bezig zijn, zijn in mijn beleving vaak compassievoller en spiritueler dan mensen die alleen een spiritueel pad hebben bewandeld en niet aan zichzelf hebben gewerkt.

Naarmate we verder komen op dit pad, zullen we ons lichter en lichter gaan voelen. We zullen meer toegang krijgen tot hogere waarheden en wijsheid, we gaan vanzelf meer liefde en andere positieve gevoelens ervaren, ons zelfbeeld wordt steeds positiever, we worden aardiger, milder en gezonder. We gaan ons daarnaast meer en meer aangetrokken voelen tot dienstbaarheid naar anderen, want zelfbehoud (dienstbaarheid aan onszelf) is steeds minder nodig. Met andere woorden, we komen steeds meer in de Positieve Bron. Eventuele problemen lossen dan soms vanzelf al op.

Hoe breng je je leven op een hoger plan?

Hieronder vind je aanwijzingen om daadwerkelijk en permanent je leven op een hoger plan te brengen. Mocht je hiervoor willen gaan, kies dan iets wat jou blij maakt, waar je zin in hebt om aan te beginnen, waar je in gelooft en wat jou ook direct of binnen niet al te lange tijd beter doet voelen. Het moet wel aantrekkingskracht op je hebben!

Hoe bouw je spirituele massa op:
 • Discipline: een tijd lang dagelijks dezelfde methode toepassen voor je ontwikkeling
 • Bewuste doelgerichtheid en consequente focus op je doel
 • Concentratie (wat hierbij helpt: ontdek hoe de energie van concentratie zelf voelt en stem je daar dan steeds op af)
 • Radicale eerlijkheid en oprechtheid naar jezelf om je schaduwkanten onder ogen te zien
 • Toewijding, uit liefde voor jezelf
 • Actieve, bewuste levensstijl opbouwen: elke dag een liefdevolle schop onder je kont
 • Passievol en enthousiast zijn over wat je wilt bereiken
 • Jezelf motiveren: waarom wil je dit bereiken? Hoe zou het voelen?
 • Elke dag manieren vinden om actief dienstbaar te zijn aan anderen, bijvoorbeeld door naar mensen liefde en licht uit te stralen, je af te vragen wat je vandaag voor een ander kan doen, voor anderen te bidden, enzovoorts, wat jou aanspreekt.

Neem verantwoordelijkheid voor je ontwikkeling en je leven

Volledige verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen situatie is enorm bekrachtigend. Als dat je afschrikt, kijk dan eens welke ideeën daar achter zitten. Je kunt dan niets en niemand meer de ‘schuld’ geven. Dan komen ze er mee weg. Je bent niet meer ‘zielig’. Je moet toegeven dat je bepaalde keuzen hebt gemaakt die ongunstig uitvielen. Je hebt geen excuses meer.

En? Is dit allemaal zo erg?

Hoe het zou voelen als je het wel zou doen? Stel, je zegt: ‘Oké, vanaf nu ontsla ik iedereen die mij wat heeft aangedaan en aan zal doen van verantwoordelijkheid voor mijn gevoel en hoe mijn leven er nu uit ziet! Die macht geef ik ze niet meer. Ik kies ervoor om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor mijn innerlijke en uiterlijke situatie. Daarom ga ik aan de slag met mezelf!’

Zo groeien we steeds meer van de geconditioneerde persoon naar het Vrije Zelf, oftewel van slachtofferschap naar Meesterschap. Er is voor velen van ons geen andere, gemakkelijkere manier dan dit pad van werken aan onszelf. Niemand anders kan het voor ons doen. Geen andere activiteit kan dit voor ons bewerkstelligen, zoals veel inhoud (kennis en informatie) verzamelen, al is dit wel heel belangrijk en onmisbaar. Maar zolang we de kennis die we opdoen niet door oefening in ons hele wezen integreren zal het in ons hoofd blijven en hebben we niet die transformerende kracht in onszelf aangestoken.

Wees niet bang voor mislukking

Geen één inspanning is ooit tevergeefs! Dat kan niet, want elke inspanning die we leveren, elke keer als we een oefening doen, elk moment dat we een negatieve gedachte loslaten of een negatieve emotie omarmen, geeft spirituele massa en die gaat nooit verloren. Alleen niets doen en in onze comfortzone blijven zitten geeft stilstand, wat je mislukking zou kunnen noemen.

Bovendien, wat betreft het negatief over de toekomst denken in de trant van dat het nooit zal lukken: we hebben die voorspellende vermogens gewoon niet. We weten niet wat er in de toekomst voor ons in het verschiet ligt als we telkens weer een stapje zetten. Het idee dat iets kan mislukken is alleen maar de arrogantie en angst van het ego in ons. Wat we wel weten, is hoe we ons nu voelen en welke gedachte we nu koesteren. Dat is het enige dat we hoeven te weten. Dan kunnen we als het nodig is nu die gedachte waar we niet blij van worden laten gaan. Dat is al heel veel. En als je meer wilt doen, zie de volgende alinea’s.

Specifieke richtlijnen om je leven op een hoger plan te brengen:
 • Zelfreflectie toepassen, nadenken over wat voor jou belangrijk is. Vraag jezelf ook bijvoorbeeld: Welke keuzen en overtuigingen brachten mij in deze situatie?
 • De relatie met jezelf verbeteren: aandacht geven aan wat je wilt, vindt, voelt en er gehoor aan geven.
 • Behulpzame boeken lezen of op internet zoeken naar inspirerende artikelen of video’s.
 • Trainingen doen op gebied van persoonlijke ontwikkeling: The Work van Byron Katie, Geweldloze Communicatie, assertiviteitstraining, en dergelijke.
 • In therapie gaan bij een deskundige, die goed voelt en aan wie je direct wat hebt.
 • Een bepaalde meditatie-techniek, mindfulness, yoga, Tai chi en dergelijke gaan doen.
 • Bereidheid kweken voor acceptatie en vergeving van jezelf en anderen.
 • Proberen je omstandigheden te verbeteren door bijvoorbeeld diëten, een nieuwe, goede reguliere of alternatieve geneeswijze toepassen, meer bewegen, solliciteren, minder werken of voor jezelf beginnen, daten, sociale contacten beter onderhouden of uitbreiden, een nieuw huis zoeken, nieuwe studie beginnen, huis opruimen, nieuwe hobby’s uitproberen, weggaan van een slechte relatie, enzovoorts.
Yoga

Als ik naar mijn eigen leven kijk, kan ik duidelijk zien welke keuzen een positief resultaat hadden en welke keuzen mij weinig opleverden of zelfs ziek maakten: alles dat ik werkelijk vanuit m’n hart besloot, met alle risico van dien, heeft mijn leven op een hoger plan gebracht. Ook radicaal een strijd opgeven bracht mij een positief resultaat, namelijk genezing, terwijl al het zoeken en uitproberen waarvan ik dacht dat het goed was, geen verbetering brachten. Maar ik kon dat proces waarin ik met m’n hoofd bedacht wat goed voor me was niet overslaan. Alles heeft zijn tijd.

Doorslaggevende factoren
 1. Kies je eigen pad.
  De eerste doorslaggevende factor bij een verandering in onze gezondheid of ons leven blijkt te zijn dat we een pad, een methode of een dieet kiezen waar we persoonlijk volledig achter kunnen staan, met ons verstand, hart en ziel. Dat we ons eigen, op onze situatie toegesneden, pad kiezen en daarvoor gaan, wat anderen er ook van mogen vinden. Als we er enthousiast van worden is dat een teken dat het klopt wat je wilt doen of juist laten. Zelf onderzoek doen hiervoor is al een belangrijke stap voorwaarts.
  Het maakt niet uit wat het is, als het maar je eigen doordachte en goed voelende keuze is, en niet iets dat bij een ander geholpen heeft maar waar jij zelf eigenlijk niets voor voelt. Want waarom heeft het bij die ander geholpen: dat was hun pad! Hier stonden zij achter! Dus volg geen ongevraagde adviezen op als je hart daar niet van oplicht. Dat kan veel tijd, inspanning en teleurstelling schelen.
 2. Radicaal anders.
  Het moet iets zijn dat radicaal anders is, dan wat we tot nu toe deden, dus uit onze comfortzone. Waarom: de gewoonten die we tot nu toe hadden, hebben tot de onwenselijke situatie geleid of er op zijn minst aan bijgedragen.
  Voor de één is de verandering één of ander gezondheidsdieet, voor de ander is het koud gaan douchen, voor weer een ander is het een relatie verbreken, emigreren, (ander) werk vinden, een (trauma) therapie gaan doen, stoppen met wat niet werkt of een diep verlangen volgen.
  Deze nieuwe route en mindset zijn voor velen van ons lastig om aan te beginnen en vol te houden, tenzij we door eigen onderzoek overtuigd zijn van de waarde ervan.

Het feit dat je je lot hiermee in eigen hand neemt, en daarvoor de nodige, soms moedige besluiten neemt, is de helende kracht, niet wat je precies doet of wel of niet eet.

(Bron: boek van Dr. J. Rediger, Spontaan Genezen)
 1. Zie problemen en triggers als geschenken.
  De enige manier om er achter te komen of je nog emotionele wonden en blokkerende overtuigingen hebt is als we een terugkerend of langdurig probleem hebben of getriggerd worden. Dan laat ons onbewuste ons zien dat ze nog in ons aanwezig en dus actief zijn. Als alles altijd naar wens verloopt en we houden ons leven zo comfortabel mogelijk, komen we hier niet achter. Maar als ze er zijn, creëren ze voortdurend negatieve ervaringen. Wat we ook doen, hoe hard we ook aan iets werken, als er onbewust emotionele pijn en negatieve overtuigingen blijven bestaan, komen we op het betreffende gebied niet verder. Onze problemen en triggers zijn dus geschenken om ons precies te laten zien waar we nog wat te doen hebben.

  Om de emotionele wonden en negatieve overtuigingen die door triggers naar boven komen, op te sporen, vraag jezelf dan bijvoorbeeld:
 • Wat gebeurt hier, wat in mij wordt er geraakt?
 • Waarom ben ik zo boos, angstig, verdrietig?
 • Wat precies van deze situatie of scene van een film of serie raakt mij?
 • Wanneer heb ik dit eerder of voor het eerst gevoeld?
 • Welke gedachten horen hierbij?
 1. Voorbeelden van blokkerende overtuigingen
 • Het gaat me toch niet lukken.
 • Het werkt niet voor mij.
 • Ik ben het niet waard.
 • Ik ben te zwak/lui/moe/verslaafd/down/dik/arm/ongedisciplineerd om dit te veranderen
 • Er heeft nooit iets gewerkt, dus dit zal ook niet werken.
 • Als ik dit verander, dan raak ik mijn partner, familie, veiligheid, aandacht, geld, identiteit of iets anders kwijt.
 • Het is te moeilijk, eng, zwaar, raar, pijnlijk, enzovoorts.

Als je één of meer van deze overtuigingen hebt, ga daar dan eerst mee aan de slag. Kijk wat ze je opleveren en wat ze je kosten. Het zijn maar gedachten, geen waarheden, en zodra je ze doorhebt, kun je ze onderzoeken en tegenspreken (ferm maar vanuit je hart). Ga ook aan de slag met je emotionele wonden. Er bestaan vele goede methoden voor, zoals The Work, Emotional Freedom Techniques of visualisatie en nog veel meer goede therapievomen. Vind er één, waarbij je merkt dat het echt wat met je doet.

 1. Geloof, hoop en liefde, en vertrouwen
  Als we iets waarin we geloven en hopen dat het zal helpen vastberaden, met toewijding en gedurende langere tijd doen, treedt er een verschuiving op vanuit de negatieve bron naar de Positieve Bron. Tevens is het belangrijk dat we dit doen uit liefde voor onszelf en een verlangen naar een betere kwaliteit van leven en niet om ergens vanaf te komen. Dit is een universele wet, voor iedereen.
  Ook vertrouwen is een doorslaggevende factor. Als je dat nog niet hebt, kies er dan gewoon voor. De mate waarin we resultaat ervaren verschilt echter bij eenieder, afhankelijk vanuit welke persoonlijke situatie we starten.

Resultaat van al deze inspanning:

We voelen ons minder machteloos, als een slachtoffer of een slaaf van anderen, en meer trots op onszelf, meer een bepaler, een medeschepper, de meester van ons leven.

Dat zal zich tonen in onze psychische en vaak ook lichamelijke gezondheid en in onze omstandigheden. Onze onzekerheden, angsten en andere negatieve emoties worden minder, we kunnen eerlijker zijn naar onszelf en anderen, we zijn liefdevoller en krachtiger. We hebben onze conditioneringen, (denk)patronen en emotionele wonden voor een groot deel getransformeerd. Dit geeft het gevoel van meer ruimte, rust, lichtheid en flexibiliteit. De overgang naar het Vrije Zelf is nu snel gemaakt (zie deel 2).

Voorbeeld:

Het afgelopen voorjaar ontmoette ik bij het zwemmen iemand, die op een gegeven moment zei, dat ze door koud water van haar reuma genezen was. Ik was natuurlijk benieuwd en vroeg verder. Ze vertelde (parafraserend ): ‘Vorig jaar maart, toen de coronacrisis begon, was ik mezelf ineens zo zat. Ik was te dik, bleef maar eten en klagen over mijn pijnklachten. Ik dacht, nu moet er wat gebeuren en besloot het roer radicaal om te gooien. Ik ben elke dag koud gaan douchen, elke ochtend om 7 uur in het bos gaan wandelen en ik volgde een streng dieet.’ Een jaar later was ze slank (30 kilo kwijt) en van haar reuma genezen. Ze voelt zich beter dan ooit.

Wat je ook wilt bereiken in je leven,

‘Aim for the highest!’ (B. Massaro)

Je leven op een hoger plan brengen - Aim for the highest
Aim for the highest

Conclusie

Alles dat je doet om je leven op een hoger plan te brengen creëert geestelijke kracht en spirituele massa en is dus nooit verspilde energie. Je wordt steeds sterker, ook en juist van teleurstellingen en tegenslagen, mits je weer opstaat en doorgaat. Kies je eigen unieke pad en stap er vol vertrouwen op. Dat pad waar je hart van oplicht, waar je achter kunt staan en dat bij je past, is het beste pad. Doe het met en uit liefde, voor jezelf en voor je leven. Dan kan er niets misgaan en zal je leven zeker op een hoger plan uitkomen.

Liesbet Scager, december 2021


Deel 2, over je leven op een hoger plan brengen vanuit een hoger, spiritueel perspectief, kun je hier lezen. Deel 3 gaat over een religieus perspectief.

Print Friendly, PDF & Email

7 reacties

 1. Helder geheel, een prachtig zelfhulpboek! Zal het aan diverse clienten verstrekken!
  De twee bronnen als mogelijkheid geeft menigeen inzicht in waar ze zelf zitten…
  Martin Quaak

 2. Lieve Liesbet,
  Een prachtig stuk, letterlijk uit het leven gegrepen. ”Every woman, every man, join the caravan, of love, of love… She is my sister, he is my brother…..’
  Dankjewel, hartegroet Rieta

 3. Ha Liesbet,
  het artikel ligt uitgeprint op mijn bureau, zodat ik het vaak even oppak.
  ik heb er veel aan, ik kan alle zelfhulp boeken in de kast laten staan, want hier staat enorm veel aan informatie in. voel me weer een stuk lichter als ik er een stukje uit lees!
  en, wat Esther bij de reactie schrijft: het is idd een boek! uitgeven maar!!

 4. Whow lieve Lies, je bent eigenlijk boeken aan het schrijven ipv artikelen he… heb je het door… ;)? Dit is echt een geweldige schat aan waardevolle info die je zoo helder bij elkaar brengt, whow! Ik ga em delen met clienten! Dank voor al jouw inzet!!!!

 5. Hoi Liesbet,
  Dank voor het artikel. Natuurlijk heel herkenbaar.
  Ik ben blij te merken dat ik al veel meer handel vanuit de positieve bron en daarin niet afhankelijk ben van een ander. Fijne feestdagen en ik ben zo blij dat ik bij jou in therapie ben. Nameste.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan

Ontvang nieuwe artikelen direct per mail als ze verschijnen.

Print Friendly, PDF & Email